Di Pangadilan of daya Tarik — Order of ahli Hukum of BolognaDina tanggal salapan juli, ieu sacara resmi ngadeg OBSERVATORIUM DINA KAADILAN DI PANGADILAN Of daya TARIK

Excerpt tina Akta Incorporation tina Observatorium dina Kaadilan di Pangadilan Of daya Tarik (juli)